Srebrno jezero

Kamera-00

3d modeli i renderi za potrebe prijektnog biroa BioDizajn, novog restorana u obliku galije, na Srebrnom Jezeru