Travel Magazine

Travel Magazine Spica

 

OPIS

  • Najava za TV emisiju TV Travel Magazina.

DIAMOND HEADS

  • 2D animacija
  • Grafički dizajn i obrada, najava, džinglovi, potpisi...

STATUS

  • Završeno 2011

KLIJENT
Travel Magazine